Присвоєння кадастрового номера

Кожен власник земельної ділянки повинен перевірити наявність своєї ділянки у Публічній кадастровій карті ввівши своєрідний ідентифікатор земельної ділянки - кадастровий номер. Це найпростіший та найдостовірніший метод впеветись, що ділянка розташована там де потрібно, має ту ж площу що і в документах та внесена до Державного земельного кадастру. Якщо на карті є ділянка з вашим кадастровим номером - перевірте чи то дійсно ваша ділянка, бо хоч кадастровий номер має бути унікальним вони іноді повторюються. Тобто такий самий кадастровий номер як у вашому старому держ акті може мати ділянка приватизована пізніше вашим сусідом.

Якщо ви приватизовували свою земельну ділянку до 2004р і у вас на руках червоний державний акт, то вам потрібно розробити нову документацію (бо ділянка немає кадастрового номера). Зазвичай має бути виконана кадастрова зйомка та розроблена технічна документація щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). На підставі розробленої технічної документації державний кадастровий реєстратор вносить земельну ділянку до державного земельного кадастру та здійснює присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці. Виконання вказаних вище дій підтверджує виданий реєстратором витяг з Державного земельного кадастру.

Якщо ви приватизовували після 2004р. і у вас зелений чи синій державний акт, але у ПКК ділянки немає (точніше з таким кадастровим номером як у держ акті - ділянка ще може знаходитися не на своєму місці), то ділянку бажано туди внести. Це має бути безоплатно і це має зробити місцевий земельний відділ або землевпорядна організація, що розробляла вашу документацію. Буває таке, що ваші сусіди приватизували пізніше свої ділянки і тепер вашу ділянку з конфігурацією, яка накресленв в держакті неможливо помістити через накладки. В такому випадку слід розробляти нову документацію.

Кадастровий номер, якщо ділянка приватизована

2) ділянка вже приватизована, про що свідчить державний акт на право власності. Дозвіл на виготовлення документації також не потрібно, так як ділянка вже передалася у власніть на підставі рішення орну місцевої влади.

3) є рішення про передачу земельної ділянки у власність (більше про цей випадок тут)

Слід зауважити, що органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення на виготовлення технічної документації, хоча це не вимагається законом.

Проект землеустрою розробляється в усіх інших випадках. Навіть, якщо ділянка за погосподарськими книгами рахується за землекористувачем, ділянка належить до комунальної форми власності і передається у власність після затвердження проекту землеустрою.

Отримання дозволу на розроблення документації із землеустрою

Першочерговим етапом із присвоєння кадастрового номера земельній ділянці є написання заяви на дозвіл на розроблення документації із землеустрою

Кадастровий номер зазвичай присвоюється на основі проекту землеустрою або технічної документації із встановлення/відновлення меж.

Технічна документація розробляється у випадках:

1) на земельній ділянці розташований будинок, право на який посвідчене відповідним документом. Ділянці присвоюється кадастровий номер, а документація розробляється на власника будівлі;

Відповідно до ч.8 ст.55 Закону України «Про землеустрій» технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється без надання дозволу органів місцевого самоврядування. Така технічна документація розробляється на замовлення власника житлового будинку.

Якщо ділянка знаходиться у користуванні, тобто документів, що посвідчують право на ділянку немає або людина хоче реалізувати право на безоплатну приватизацію земельної ділянки, то є певна процедура, як це зробити. Для узагальнення, можна виділити три основні етапи - отримання дозволу на розроблення документації із землеустрою, розроблення документації та її затвердження.

Якщо ділянка неприватизована

Результатом реєстрації ділянки є присвоєний кадастровий номер, про що свідчить Витяг з державного земельного кадастру та відображення ділянка на публічній кадастровій карті

У разі розроблення проекту землеустрою, документація подається на погодження до:

 - відділу земельних ресурсів за принципом екстериторіальності (до експерта в іншу область). Тривалість процедури до 2 тижнів. У випадку виявлення зауважень, документація виправляється та подається щераз.

 - відділу містобудування та архітектури (до головного архітектора району). Тривалість процедури - 2 тижні. При відведенні ділянки для ведення особистого селянського господарства, ділянка не погоджується архітектором.

 - за певних обставин проект проходить державну експертизу землевпорядної експертизи. Тривалість процедури до 1 місяця.

Після погодження проекту землеустрою, а технічна документація одразу, документація подається на реєстрацію (вироблення кадастрового номера). У випадку вивготовлення документації на ділянку, право на яку посвідчено державним актом, ділянка реєструється у територіальним відділом Держгеокадастру. В усіх інших випадках - за принципом екстериторіальності. 

Розроблення документації із землеустрою

Отримане рішення місцевого органу влади є підставою на виготовлення документації. Тоді зацікавлена особа повинна звернутися до землевпорядної організації, яка виготовляє та погоджує документацію.

Документація складається на основі кадастрової зйомки території. Для цього, землевпорядник повинен виїхати на місцевість для натурних обстежень території за допомогою геодезичного обладнання.

Документація із землеустрою підписується:

 - землевпорядною організацією;

 - замовником робіт;

 - суміжними землекористувачами та землевласниками;

 - представниками органу місцевої влади (сільський/міський голова, землевпорядник).

1. Після присвоєння земельній ділянці кадастрового номера, потрібно написати заяву про затвердження  землевпорядної документації та передачу земельної  ділянки у власність на  сесію органу місцевого самоврядування (ОМС). До заяви додати:

 - документацію із землеустрою (копію або оригінал);

 - витяг з державного земельного кадастру;

 - інші документи на вимогу ОМС (наприклад, довідка про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації  за певним видом цільового призначення.

3. Отримати рішення ОМС.

4. Зареєструвати право на земельну  ділянку у реєстратора речового  права у (найближчий ЦНАП). Мати з собою паспорт, ідентифікаційний код,  витяг з ДЗК, рішення про затвердження документації. Реєстратор видасть Витяг з реєстру речових прав

5. Передати документацію із землеустрою в архів через землевпорядну організацію

6. За потреби, проектна організація повинна винести межі ділянки в натуру

Порядок оформлення права на ділянку