Винос меж ділянки в натуру
Винос меж ділянки в натуру

Винос меж земельної ділянки

Нормативно процедура виносу меж земельної ділянки регулюється Інструкцією про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, яка затверджена Наказом Держкомзему № 376 від 18.05.2010 р.

 Загальні випадки в яких виникає необхідність щодо виносу меж земельної ділянки в натуру:

- втрата чи пошкодження раніше встановлених межових знаків;

- проведення будівельних робіт на земельній ділянці (в т.ч. при встановлені огорожі земельної ділянки);

- під час вирішення межових спорів з власниками сусідніх земельних ділянок;

- буріння свердловин;

- придбання земельної ділянки новим власником.

Порядок виконання робіт по виносу меж земельної ділянки

Відповідно до статті 55 Закону України «Про землеустрій» встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться відповідно до топографо-геодизичних і картографічних матеріалів за допомогою спеціальних пристроїв на основі технічної документації із землеустрою, якою визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Для виносу меж необхідно, щоб земельна ділянка вже була зареєстрована в кадастрі, оскільки сама процедура закріплення меж за своєю суттю є перенесенням координат поворотних точок ділянки з кадастру на місцевість за допомогою спеціального обладнання. Для перевірки, слід зайти на публічну кадастрову карту та ввести кадастровий номер земельної ділянки (наприклад, 0725580900:01:001:0001). Якщо ваша ділянка не появилася, вам спочатку слід ініціювати процедуру внесення координат меж земельної ділянки у земельний кадастр.

Після отримання вихідної інформації щодо земельної ділянки, інженер-геодезист виїжджає на адресу земельної ділянки та здійснює за допомогою спеціального обладнання (електронний тахеометр, GNNS приймач) та наявних координат ділянки визначення точок поворотних кутів.

(використано матеріали https://vinnytska.land.gov.ua/розяснення/)