Топографо-геодезичні та картографічні роботи

3d сканер Leica C10
3d сканер Leica C10

Використання лазерного сканування при крупномасштабному топографічному зніманні території має ряд суттєвих переваг:

- об’єктивне трактування розміщення усіх об’єктів та деталей навколишньої території;
- чітке відображення висоти споруд;
- детальне знімання рельєфу;
- одержання тривимірного представлення території.

Опрацювання даних сканування з метою створення топографічного плану дає можливість відтворити план земельної ділянки у масштабі 1:50 і дрібніше без ведення абрису та кодування точок. Це значно спрощує процес знімання, а при камеральному опрацюванні допомагає чітко визначити контури усіх необхідних об'єктів. Крім того, за даними лазерного сканування можна визначити і використання певних умовних знаків без дешифрування та фотознімання. При цьому можна досягнути високої деталізації, а також вносити будь-які зміни у кінцевий варіант плану згідно вимого замовника, наприклад збільшення кількості висотних пікетів, без виїзду на місцевість.

БПЛА UX5
БПЛА UX5

Знімання території за допомогою БПЛА

Аерознімання активно застосовуються на об’єктах малої і середньої площі (кар’єри, об’єкти транспортної інфраструктури, важко-доступна місцевість), там, де необхідна швидка оперативна зйомка високої точності для отримання ортофото і створення цифрових моделей місцевості (ЦММ). На сьогодні в результаті реалізації проекту Світового банку (Проект «Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру» № 4709 UA від 17 жовтня 2003 року)" здійснено аерофотознімання понад 70% території України, створено ортофотокарти на територію понад 50% та індексні кадастрові карти — на територію 10%. Ці цифри свідчать про недостатній обсяг картматеріалів (особливо великомасштабних карт) для створення і наповнення якісною і актуалізованою інформацією національну кадастрову систему і реєстраційну систему в Україні. Отже, є нагальна потреба у використанні БПЛА для великомасштабного аерознімання та картографування територій.

Технологія застосування БПЛА порівняно з існуючою дасть можливість вагомо здешевити процес створення кадастрових планів. Впровадження новітніх технологій для створення кадастрових карт і планів наддасть можливість оперативно і об’єктивно наповнювати базу даних земельних інформаційних систем, що дозволить (у межах заданого масштабу) виводити геопросторову інформацію від рівня окремих об’єктів та земельних ділянок на рівень базових адміністративно-територіальних утворень, адміністративних районів та, за необхідності, областей.

GNSS приймач
GNSS приймач

Топознімання за допомогю електронного тахеометра, GNSS-приймача (в режимі RTK)

Топознімання виконане за допомогою електронного тахеометра, в основі якого закладене визначення водночас планового і висотного розташування точок на місцевості. Найчастіше цей вид зйомки використовують за складних умовах роботи, а також на невеликих територіях, де нерентабельно здійснювати геодезичні вимірювання, використовуючи аерофотознімання чи 3D сканування.

Головна перевага тахеометричного знімання полягає у швидкості знімання, так як проводиться вибір потрібних елементів місцевості, які вимірюються, на відмінну від тотального знімання при аерозніманні та 3D скануванні. Окрім того тахеометрична зйомка єдина, яка дозволяє проводити обміри незалежно від погодних умов.

Для приведення топографічної знімання до певної системи координати зазвичай використовується GNSS-приймач.

тахеометр
тахеометр