Щодо формування ділянок ОСГ з метою безоплатної передачі

Аналіз скарг обласних управлінь Держгеокадастру щодо формування земельних ділянок з метою безоплатної передачі у власність за проектами землеустрою щодо відведення, які розроблено до воєнного стану

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА

1/22/20231 min read

Чи можна формувати земельні ділянки з метою безоплатної передачі (відповідно до норм ст.121 ЗКУ) на підставі розробленого до початку вторгнення москалоти, проекту землеустрою щодо відведення?

Велика кількість скарг надійшла до кваліфікаційної комісії на діяльність СІЗ, розгляд якої відбудеться 26 січня. Суть скарг СІЗа та обласних управлінь Держгеокадастру полягає в тому, що СІЗ подав на реєстрацію проекти землеустрою, розробленні до 24.02.2022р., щодо відведення земельних ділянок для ОСГ, а реєстратори надали відмову у реєстрації цих ділянок. Маючи велику купу незавершених документацій, така думка виникала й у мене. Втім, на обговореннях ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель" від 19 жовтня 2022 року №2698-IX, було чітко висловлено позицію деяких експертів - не можна.

Незважаючи на це, деякими СІЗами спільно з діями кадастрових реєстраторів, зареєстровано ділянки за проектами відведення з метою безоплатної передачі для ведення ОСГ, що собою породило певні прецеденти. Цими прецедентами стало подання одної документації багато раз до моменту реєстрації ділянки без долучення попередніх відмов та коректурних аркушів. (На скільки я розумію, від моменту запровадженням екстериторіальності реєстрації ділянок до недавнього часу, реєстратори не могли прослідкувати історію подачі ділянки на реєстрацію).

Аналізуючи скарги Держгеокадастру на скарги СІЗа, виділив наступні тези.

Відповідно до статті 118 ЗКУ, порядок безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадянами передбачає реалізацію таких послідовних етапів:

  • звернення громадян з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

  • надання дозволу відповідним органом виконавчої влади або місцевого самоврядування;

  • розробка суб'єктами господарювання за замовленням громадян проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

  • затвердження відповідним органом виконавчої влади або місцевого самоврядування проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Відповідно до позиції висловленої у постанові Верховного Суду України від 03.11.2022 справа № 420/2218/19, дозвіл і проект землеустрою, розроблений на його підставі, є стадіями єдиного процесу надання земельної ділянки у власність чи користування. Передача (надання) земельної ділянки у власність відповідно до статті 118 ЗКУ є завершальним етапом визначеної процедури безоплатної приватизації земельних ділянок.

Підпунктом 5 пункту 27 Перехідних положень ЗКУ, в редакції ЗУ “Про внесення, змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель” від 19.10.2022 № 2698-ІХ (набув чинності 19.11.2022) встановлено, що безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється (крім строго визначених випадків).

Чому слід вважати, що документація не розроблена до початку воєнного стану, а якщо правильно, то 4 квітня 2022р (з моменту дії ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану") ?

1) Використання законодавства, що прийнято після дати складання документації. Самим типовим таким нормативно-правовим актом є перелік обмежень щодо використання земель змінено (доповнено) постановою Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо стимулювання меліорації земель” від 21.09.2022 № 1077 (набула чинності 04.10.2022). Даний перелік є складовою частиною проекту землеустрою (ст. 50 ЗУ "Про землеустрій").

2) Долучення інших матеріалів документації, що містять дату складання після введення воєнного стану чи дії відповідного ЗУ.

3) Документація із землеустрою в електронній формі засвідчуються шляхом накладення електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, з використанням кваліфікованої електронної позначки часу (п. 67 Порядку ведення Державного земельного кадастру). Дата накладання ЦЕП є кінцевою датою розроблення документації та завершує процедуру виконання землевпорядних робіт.

Що цікаво, в одній скарзі написано, що скаргу на діяльність СІЗа, кадастровий реєстратор сприйняв "...як елемент впливу на його дії та рішення...". Отож, скаржитися не можна, бо вас можуть неправильно зрозуміти. Інші 5 скарг з різних управлінь зроблені по одному шаблону, певно одним спеціалістом.